BETINGELSER

Betingelser for opphold hos Myre Hundesenter

Avtale skal alltid gjøres på forhånd. Inn- og utlevering av hund skal skje i henhold til avtalt tidspunkt. Reservering av plass er bindende for begge parter fra det tidspunkt du mottar bekreftelsen av opphold fra Myre Hundesenter. Avbestilling og/eller endring av opphold kan skje inntil 24 timer før avtalt opphold.

Opphold som blir forkortet refunderes ikke. Prisen på oppholdet gjelder fra og med den dagen kunden leverer hunden sin til opphold ved Myre Hundesenter, og til den dagen hunden blir utlevert til eier etter endt opphold, i henhold til avtale.

Hund som ikke blir hentet innen 15 dager fra avtalt uttakelse kan omplasseres eller avlives, med mindre det blir betalt for ekstra opphold eller gjort annen skriftlig avtale om dette.

Kunden har selv ansvar for å gi Myre Hundesenter beskjed dersom noe uforutsett skulle inntre, slik at vi kan gjøre situasjonen best for hunden.

Kunden godtar at Myre Hundesenter på kundens regning og risiko kan bestille veterinær til hunden ved mistanke om sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensinger i behandlingen hunden mottar i en slik situasjon, må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales med Myre Hundesenter. Kunden vil bli forsøkt kontaktet før man setter i gang med behandling av hunden.

Vi har ingen fellesforsikring på hunder som er i pensjonatet. Kunden har selv ansvar for å tegne forsikring på sin hund.

Hund skal ved innlevering ikke vise tegn til sykdom, være ren, og være fri for utøy.

Vi tar ikke i mot hunder med smittsomme eller alvorlige sykdommer. Tisper med løpetid kan mottas, men gi beskjed på forhånd da vi har begrenset med plasser. Har hunden allergi skal dette gis beskjed om skriftlig, slik så vi kan ta hensyn til dette.

Vi kan dessverre ikke ta i mot hunder som er aggressive, eller som ikke anses skikket til å oppholde seg på kennel. Ved tydelig aggressiv atferd under oppholdet kan Myre Hundesenter kreve at eier henter hunden før oppholdet er ferdig.

Kunden må fremvise gyldig vaksinasjonsattest ved innlevering av hunden, etter krav fra mattilsynet. Vaksinasjonsattest kan ikke være eldre enn ett år, og vaksinering kan senest skje to uker før ankomst. Vi kan ikke ta imot hunden hvis den viker fra dette.

Kun ansatte hos Myre Hundesenter har adgang til dyrerom eller luftegård av sikkerhetsmessige årsaker, og fordi det kan skape uro blant hundene. Eiere som leverer hund bes vente i velkomstrom eller utenfor til noen kommer og tar dere i mot. Hvis en visning av hundepensjonatet ønskes så ta kontakt på forhånd.

Vi ser helst at du medbringer eget teppe/seng til hunden, da dette føles tryggest for hunden under oppholdet. Hunden trenger også halsbånd, sele og kobbel. Andre personlige eiendeler vil bli oppbevart i hundens rom.

Prisen på oppholdet inkluderer ikke fôr. Du kan få kjøpt opphold som inkluderer fôr for et lite tillegg i prisen.

Betaling av oppholdet skal gjennomføres når eier henter hunden ved endt opphold. Ved utelatt betaling har Myre Hundesenter rett til å holde tilbake hunden frem til betaling er gjennomført.

For opphold på over en måned skal det betales forskudd etter avtale.

Hunden blir luftet ved turgåing, aktivisering i stor luftegård og ved mental aktivisering i beriket miljø. Alle båser har egen separat luftegård med fri tilgang til å gå ut og inn. Dørene til luftegård stenges av oss til natten for å begrense bjeffing utendørs. Hvis hunden hopper eller klatrer så gi beskjed om dette, da vi har noen luftegårder med tak. Myre Hundesenter kan ikke stå ansvarlig for eventuell overhopping eller rømming.

Myre Hundesenter kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som forvolder en hunds død, invaliditet eller på annen måte varig men som følge av forhold før, under eller etter oppholdet ved pensjonatet.

Ved skader på innventar eller dyrerom kan eier holdes økonomisk ansvarlig.